Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka.

Dlatego też, podczas zajęć koła plastycznego dzieci miały możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi, co umożliwiło im wyrażanie własnych przeżyć poprzez działania plastyczne.

Dzieci wykonywały między innymi ozdoby świąteczne, prace w różnych technikach plastycznych, postacie z ulubionych bajek, a także malowały według własnego pomysłu koszulki.

Zajęcia miały na celu uwzględnienie kreatywności, indywidualizmu i swobody ekspresji w twórczości plastycznej dzieci.