OFERTA WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Wykwalifikowany personel;
 • Życzliwa troska o dziecko;
 • Przyjazna atmosfera;
 • Kształcenie oparte o programy edukacji przedszkolnej zatwierdzone przez MEN;
 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, z zachowaniem poszanowania osób innych wyznań i kultur;
 • Pielęgnowanie tradycji ojczystych;
 • Nauczanie języków obcych: francuskiego, niemieckiego i angielskiego;
 • Zdrowe i pełnowartościowe żywienie – własna kuchnia;
 • Opieka logopedyczna;
 • Zajęcia logorytmiczne;
 • Rytmika;
 • Zajęcia na basenie, nauka pływania;
 • Gromada zuchowa;
 • Warsztaty teatralno – taneczne;
 • Kurs tańca dla najmłodszych;
 • Zajęcia sportowe – Klub “SKRA”;
 • Imprezy artystyczne: Filharmonia Częstochowska, Kraina Muzyki, Teatry Ewangelizacyjne: „EDEN” i „ART.-METANOIA”, Studio Teatralne “KRAK-ART”, Baśniowa Kapela;
 • Cotygodniowe spotkania z folklorem różnych regionów Polski;
 • Katecheza;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – poznajemy zawody;
 • Wycieczki;
 • Porady specjalistyczne dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

Zapraszamy Państwa do dalszej lektury naszej strony. Dziękujemy!