Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne i jest dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Wszystkie nauczycielki mają ukończone wyższe studia pedagogiczne oraz różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy, warsztaty i szkolenia. Ponadto, ustawicznie biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, poszerzając swoje wiadomości i umiejętności, które następnie wykorzystują w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

W przedszkolu systematycznie doskonali się organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się styl i metody, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi oraz monitorują indywidualny rozwój każdego z nich w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków dla osiągnięcia optymalnego rozwoju.

Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy logopedycznej. Oferta zajęć prowadzonych w placówce zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Nauczycielki znają ich potrzeby, dlatego też zajęcia prowadzą w sposób spełniający oczekiwania każdego z nich. Oferta zabaw i realizowanych zadań jest ciekawa, dostosowana do specyfiki przedszkola.