Wrzesień 2020r.

Tydzień I – Dbamy o higienę

 • utrwalanie u dzieci nawyków w zakresie higieny osobistej
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • nabywanie wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania
 • uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania higieny osobistej i częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem
 • rozwijanie umiejętności społecznych – współdziałanie
  w zabawach i sytuacjach zadaniowych

Tydzień II – Zdrowie naszym skarbem – jak zapobiegać chorobom?

 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • uświadomienie dzieciom znaczenia odżywiania dla zdrowia człowieka
 • rozwijanie nawyku spożywania zdrowych potraw
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
 • upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach mu służących, promocja zdrowego stylu życia
 • wyjaśnianie znaczenia ładu i porządku w najbliższym otoczeniu

Tydzień III – Jesteśmy bezpieczni

 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 • rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 • przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.

Tydzień IV – Nadeszła jesień

 • zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego
 • zapoznanie dzieci z nazwami wybranych drzew (klon, dąb, jarząb, kasztanowiec),
  z wyglądem liści tych drzew oraz owocami
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
 • zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi

Wiersz

“Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna –więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

Piosenka

“Na ulicy”

Jadę samochodem, kierownicę trzymam
Przede mną jest wiadukt, więc się trochę schylam
Nagle stop, światło jest czerwone
Przygotuj się, żółte Już ruszaj, zielone!

Ref. Hop, hop, hop
Klap klap klap
Tup nogami
Razem z nami
Do przodu krok
Do tyłu krok
niski przysiad
Długi skok!

Teraz jestem pieszym, maszeruję sobie
Dochodzę do pasów, patrzę w strony obie
W lewo, w prawo, w lewo, głową swoją kręcę
Nie ma samochodów, mogę przejść przez jezdnię
(ref.)

Jestem rowerzystą, jadę swoją ścieżką
Dbam o kask na głowie, przecież to konieczność
Uważam na pieszych i na samochody
Wszyscy tu są ważni, i ty bądź ostrożny.
(ref.)

Październik 2020r.

Tydzień I – Co robią zwierzęta jesienią?

 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy
 • określenie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie
  i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
 • zwracanie uwagi na pokarmy spożywane przez zwierzęta

Tydzień II – Jesień w sadzie

 • rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców
 • zapoznanie ze znakiem graficznym litery „o”
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie

Tydzień III – Na straganie

 • rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie warzyw
 • zapoznanie ze znakiem graficznym litery „a”
 • dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 • określanie jadalnych części warzyw
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym 1, 2
 • poznawanie cech kwadratu

Tydzień IV – Kaprysy jesiennej pogody

 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią, poznawanie zjawisk przyrodniczych
 • poznawanie cech prostokąta, utrwalanie poznanych figur
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie
 • zapoznanie ze znakiem graficznym litery „m”
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym 3

Wiersz

Spadają liście,
szeleszczą wkoło,
wiatr je unosi
gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,
cieszą się dzieci.
Słabiej niż latem
słoneczko świeci.

Nagle żołędzie
z drzewa spadają,
chętnie je zaraz
wszyscy zbierają.

Pięknie korale
ma jarzębina,
to znak, że jesień
już się zaczyna.

Piosenka

“Jesienna cza cza cza”

Kolorowa jesień już chodzi po lesie
Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr
Wietrzyk gwiżdże cza cze w jesiennym bukiecie
A dzieci śpiewają cza – cza – cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze wietrzyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja.

Już jesienna pora, już skaczą żołędzie
Jarzębina sznur dziś czerwony ma
Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie
Jesienią śpiewamy cza cza cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze deszczyk gra
Liście tańczą cza cze
więc tańczę i ja.