Październik 2021

● Poznajemy nazwy zabawek:

a doll
a ship
a teddy bear

a doll
a ball
a car
 • Uczymy się używać nazw zabawek wraz z czasownikami np. throw a ball, play with a robot, build with blocks etc.
 • Poznajemy piosenkę “Roll the ball” (https://www.youtube.com/watch?v=s5ZhjCJ2bIE)
 • Zabawa ruchowa “Baby shark”
 • Opowiadamy bajkę “The Prince and the Toymaker”  przy pomocy  wizualnych

Two little dogs
Thought of crossing the river,
But how will they do it?
Maybe they should build a
Bridge, yes that will do!
But they only got two planks of wood.

As they were crossing river
The bridge they’ve built broke
And when they fell down
They landed in a boat
And in that boat they found
Two paddles they can use to row.

As they were rowing down
A calm and peaceful river
The day has gone by
It’s almost time for dinner
But the stars were shining bright
Inviting them to stay all night.

The day came to an end
And as they went to sleep
They saw it all again
In their colourful dreams
And when next day comes in
New adventures will begin.

 • Shop game – gra powtórzeniowa utrwalająca słownictwo dotyczące zabawek

Can I have a doll/ship/teddy bear/car/ball…?

Wrzesień 2021

● Powtarzamy części ciała oraz liczmy uczymy się konstrukcji:


It has got one eye.
It has got four teeth.
I has got six hands.
It hasn’t got any legs.

● Uczymy się wierszyka o potworze:


I’ve got four eyes and a big blue nose
eight green ears and sixteen toes
I’ve got a big mouth and a scary voice
My favourite food is stamps and toys.

Uczymy się śpiewać i odgrywać scenę z podziałem na role do piosenki : “Five little monsters are jumping on the bed”

Uczymy się wykonywać polecenia z rymowanką :


Monster, monster turn around,
Monster, monster touch the ground…

Utrwalamy polecenia i słownictwo grając w grę Simon says:
np. Simon says touch your toes. Simon says stomp your feet.

-Gramy w grę Who am I?

Zasady gry: jedno dziecko ma umieszczoną kartę z postacią na czole w taki sposób by nie widziało co na niej jest.
Reszta dzieci mówi zdania: np. It has got two heads.
Na podstawie tych zdań dziecko wybiera odpowiednią postać z kart
na dywanie.
Decribe your monster. Każdy próbuje opisać wylosowaną postać.

Prosimy rodziców o wspólne z dzieckiem śpiewanie i utrwalanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=kJsQpFX5uM4https://www.youtube.com/watch?v=kJsQpFX5uM4

Czerwiec 2021

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – Summer
 • Opowiadamy o naszych wymarzonych wakacjach
  I want to go to the…
  Beach – plaża
  Ocean – ocean
  Palm trees – palmy
  Forest – las
  River – rzeka
  Mountains – góry
 • Summer time – Where is that ?
 • Who’s missing game
 • Weather
  „What’s the weather like today ?”
  „Is it raining ? Is it sunny ?”
 • Let’s feed boo ! He is really hungry!

Week 2/3

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów i kształtów
  Zabawy:
 • Boo is hungry !
 • Can you touch colour green ,blue ,yellow etc.
 • Can you find a blue/green/yellow circle ?
 • Gra memory – Toys
 • „Holiday” – zabawa słowna
 • Dziecko posiada piłeczkę i wymienia słówko po angielsku, następnie rzuca piłeczkę do innego dziecka. Kolejne dziecko podaje słowo w języku angielskim i rzuca piłeczkę do kolejnej osoby. Zasada: nie powtarzamy słówka powiedzianego przez poprzednika.

Week 4

 • Let’s go to the city !
  City center
  Police station, Fire station, Post office etc.
 • What’s missing ?
  Flash cards – mothers Day

Piosenka : “It’s a beautiful day !”

There’s something in the air
I want to go outside
I see the golden sun
Up in the blue, blue sky
And the clouds have gone away
It’s a beautiful day

There’s something in the air
I want to go outside
I see the flowers bloom
Blue, yellow, pink, and white
And the clouds have gone away
It’s a beautiful day

Gry:

 • Kolorowe krzesła
 • Memory – toys
 • Bingo – summer
 • Is it under the table ? , Is it On me head ?

Maj 2021

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – Family
 • Opowiadamy o naszej rodzinie – opisywanie członków rodziny
  ”my mummy has blue eyes „”my daddy has blond hair” etc.
 • Family Time – Who is that ?
  Who’s missing game
 • Pogoda
  „What’s the weather like today ?”
  „Is it raining ? Is it sunny ?”
 • Let’s feed boo ! He is really hungry

Week 2/3

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów i kształtów
  Zabawy:
 • Boo is hungry !
 • Can you touch colour green ,blue ,yellow etc.
 • Can you find a blue/green/yellow circle ?
 • gra memory – Toys

MOTHERS DAY !

Mommy, mommy, I love you mommy”


This is your special day
Flowers and presents
And breakfast in bed
Whatever you wish for
I’ll give you instead

Mommy, mommy, I love you mommy
No chores for you today
Bear hugs and kisses
To show how I feel
I love you mommy dear

Week 4

 • Tell me about your mummy !
  What do you like to do with her ?
 • What’s missing ?
  Flash cards – mothers Day

Wierszyk

My dear , dear Mummy
PLease let me kiss you’r hand
I want you to be happy
today
and for all days 🙂

Gry:

 • Kolorowe krzesła
 • Memory – toys
 • Bingo – family
  Is it under the table ? Is it On me head ? Game

Kwiecień 2021

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – Toys
 • Opowiadamy o naszych ulubionych zabawkach
 • Opisujemy je
  ”my doll has blue eyes„ ”my car has got black wheels” etc.
 • What can we do on the beach ?
  Andy on the beach story
 • Let’s go on holiday with Andy
 • Pogoda
  „What’s the weather like today ?”
  „Is it raining ? Is it sunny ?”
 • Let’s feed boo ! He is really hungry

Week 2/3

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów i kształtów
 • Zabawy:
  Boo is hungry !
  Can you touch colour green ,blue ,yellow etc.
  Can you find a blue/green/yellow circle ?
  gra memory – Toys

Piosenka

What Can we do on the beach
Let’s go to the beach
What’s in the box

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta Doo ta ta doo ta ta doo ta ta What’s in the box? A ball is in the box. Doo ta ta doo ta ta doo ta ta Doo ta ta doo ta ta doo ta ta What’s in the box? A doll is in the box. Doo ta ta doo ta ta doo ta ta Doo ta ta doo ta ta doo ta ta What’s in the box? A car is in the box. Doo ta ta doo ta ta doo ta ta Doo ta ta doo ta ta doo ta ta What’s in the box? A robot is in the box.

Week 4

 • What is your favourite Toy ?
  Why ? Tell me about it !
 • What’s missing ?
  Gry:
 • Kolorowe krzesła
 • Memory – toys
 • Bingo – fruits and toys
  Is he under the table ? , Is he On me head ? Etc.

Marzec 2021

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
 • Where are you from ? …
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – Sports
 • Magic Box game – sports planet
 • What is your favourite sport ?
  I like playing football / I don’t like playing tennis
  -What is this ball for ? – Basketball !
 • It’s a football, It’s not a tennis racket etc

Piosenka

„Sports Song”

What do you like? What do you like? What do you like? Baseball, baseball. I like baseball. Basketball, basketball. I like basketball. Volleyball, volleyball. I like volleyball. Soccer, soccer. I like soccer. Baseball, basketball, volleyball, soccer. I like sports! Hurray! What do you like? What do you like? What do you like? Diving, diving. I like diving. Swimming, swimming. I like swimming. Skiing, skiing. I like skiing. Skating, skating. I like skating.

Co znajduje się w sypialni/kuchni/na strychu/ ?

5 Little Monkeys Jumping on the bed Lyrics : Five little monkeys jumping on the bed, One fell off and bumped his head, So Momma called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head So

Momma called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed!

Week 2/3

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów
 • Listen and point

Zabawy:

 • Boo is hungry !
 • Can you touch colour green, blue, yellow etc.
 • gra memory advanced – SPORT
 • „Put the blue ball under the chair” – championships !
 • „Is there a red ball on the table” – yes it is

Piosenka

3 little monkeys

Where’s the monkey? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where’s the bird? Where is it? Where is it? On the tree. On the tree. Where’s the snake? Where is it? Where is it? Under the rock. Under the rock. On, in and under. Yeah! Where’s the apple? Where is it? Where is it? In the box. In the box.

Week 4

 • What is your favourite sport ? – SHOW ME !
  Why ? Tell me about it !
 • Listen and draw – bingo !
 • Bingo Game

Gry:

 • Kolorowe krzesła
 • Memory Sea animals
 • Let’s Look for some Animals !
  Is he under the table ? Is he On me head ? Etc.
 • Listen and point
 • Put the ball on the chair etc.
 • magic Box

Luty 2021

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
 • Where are you from? …
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – House
 • Magic Box game – Welcome to my house
 • Opisujemy pomieszczenia w domu
 • Co znajduje się w sypialni/kuchni/na strychu etc. ?
  It’s a bed , It’s a chair, It’s a lamp etc.

Piosenka

Welcome to my house

My family and me In the living room
I watch TV In the bathroom I take a shower
In the kitchen I cook good food In the
dining room I have my breakfast In the
bedroom I go to sleep (x3)

 • Co znajduje się w sypialni/kuchni/na strychu/?

Week 2/3

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów
 • Listen and point
 • Zabawy:
  – Boo is hungry !
  – Can you touch colour green, blue, yellow etc.
  – gra memory advanced – My house
  – „Put the blue ball under the chair”
  – „There is a red ball on the table”

Piosenka

Where’s the monkey? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where’s the bird? Where is it? Where is it? On the tree. On the tree. Where’s the snake? Where is it? Where is it? Under the rock. Under the rock. On, in and under. Yeah! Where’s the apple? Where is it? Where is it? In the box. In the box.

Week 4

 • What is your favourite place in your house ?
  Why ? Tell me about it !
 • Listen and draw
  Nasz dom w przyszłości
 • Bingo Game
  (chair, table, carpet, lamp, tv, sink, etc.)
 • Labirynt – point and go

Gry:

 • Kolorowe krzesła
 • Memory Sea animals
 • Let’s Look for some Animals !
  Is he under the table ? , Is he On me head ? Etc.
 • Listen and point
 • Put the ball on the chair etc.

Styczeń 2021

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – Ocean Animals
 • Nowe słówka związane ze Zwierzątkami mieszkającymi pod wodą
 • Opisujemy je:

A squid has 10 legs
this is an octopus! An octopus has 8 legs
A shrimp has a bent body
A seahorse swims in an upright position
A clam has hard shells
The wings of a manta ray are really huge!
A crab is walking sideways
A seal is enjoying the sunshine
A flying fish jumps in the air
Dolphins are very smart
etc.

 • Pogoda
  „What’s the weather like today?”
  „Is it raining ? Is it sunny?”
 • Feed a shark
 • Find all sea animals
 • A Whale’s Tale

Week 2/3

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów
 • Zabawy:
  Boo is hungry!
  Can you touch colour green, blue, yellow etc.
  Can you find a blue/green/yellow circle?
  Gra memory – sea animals

Piosenka

Whale oh whale Doo doo doo doo doo doo Whale oh whale Doo doo doo doo doo doo Beluga whale Beluga whale Pretty white whale! Beluga whale Beluga whale Click and whistle with me. Orca Orca Fierce killer whale! Orca Orca Did you know that I’m a dolphin, too?

Week 4

 • What is your favourite sea animal ?
  Why? Tell me about it!

Piosenka

Lyrics Doo-bi doo-bi doo-ba Awesome sea animals Doo doo-bi doo-ba Doo-bi doo-bi doo-ba Guess who we are. Doo doo-bi doo-ba I’m a narwhal, the unicorn of the sea. I have a horn, it’s called a tusk. This is my tooth! A sword-like tooth! I live in the icy Arctic waters.

Gry

 • Kolorowe krzesła
 • Memory Sea animals
 • Let’s Look for some Animals!
  Is he under the table? , Is he On me head? Etc.


Grudzień 2020 – angielski

Week 1

 • Utrwalamy przedstawianie się
  ”What is your name ? My name is …”
  „I’m six years old” etc.
 • Gra memory – christmas cards
 • Utrwalamy słówka związane ze świętami
  choinka – Christmas tree
  bombka – bauble
  świeca – candle

Week 2

 • Utrwalamy sobie nazwy kolorów
  Zabawy :
 • Boo is hungry !
 • Can you touch colour green ,blue ,yellow etc.
 • Can you find a blue/green/yellow circle ?
 • gra memory – kształty
 • What would you like to get for Christmas ?
 • What are you the most grateful for ?
 • Our Hopes and dreams for New Year

Gry:

 • Kolorowe krzesła
 • Memory
 • Let’s Look for Santa !
 • Is he under the table ? , Is he On me head ? Etc.

Week 3/4

Piosenki:

 • “Jingle Bells”
 • “Santa Clous is coming to town”
 • “Santa,Santa where are you ?”
 • “All I want for Christmas is you”

Listopad 2020 – Angielski

Week 1

• Utrwalamy przedstawianie się
”What is your name ? My name is …”
„I’m six years old” etc.
• gra memory – kształty – przypomnienie
• How many circles can u see ? ()
I see 5 circles !
• Pogoda
„What’s the weather like today ? ”
„Is it raining ? Is it sunny ?”
• What are you wearing ?
• Części ubioru

pijamas , dress , socks , jacket , t-shirt (etc.)

Piosenka: “Bananas in pyjamas”

Bananas in Pyjamas
Are coming down the stairs
Bananas in Pyjamas
Are coming down in pairs
Bananas in Pyjamas
Are chasing Teddy…

Week 2

• Utrwalamy sobie nazwy kolorów
Zabawy :
• Boo is hungry !
• Can you touch colour green ,blue ,yellow etc.
• Can you find a blue/green/yellow circle ?
• gra memory – kształty

Gry:

Kolorowe krzesła

Memory

Week 3/4

Nowe słówka dotyczące jedzenia
Rozmawiamy o swoich ulubionych potrawachI like pizza ! I don’t like burgers !

my favourite ! Etc.
Emotions and feelings
Put the pizza on the table !
(on , in , under, next to , behind etc.)

New Song!

On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
On!
On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
In!
On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
Under!
On, in, under, by.
On, in, under, by.
On, in, under, by.
Where is the spider?
By!

Wrzesień i październik 2020 – Angielski

Week 1

 • Uczymy się przedstawiać
  “What is your name? My name is …”
 • Uczymy się mówić ile mamy lat
  „How old are you ?” – „I’m 3!”
 • Uczymy się nowej piosenki

„What’s your name song”

Hello, hello what’s your name?
What’s your name? What’s your name?
Hello, hello what’s your name?
My name is Peter
Hello, hello what’s your name?
What’s your name? What’s your name?
Hello, hello what’s your name?
My name is Sally
Hello, hello what’s your name?
What’s your name? What’s your name?
Hello, hello what’s your name?
My name is Pirate Bob

Week 2

 • Przypominamy sobie nazwy kolorów
 • Zabawy:
  1) Boo is hungry!
  2) Can you touch colour green, blue, yellow etc.
  3) Can you find a blue/green/yellow circle?
 • Przypominamy sobie kształty
 • Gra memory – kształty

Week 3/4

 • Mówimy pomieszczeniach w domu
 • Gra memory – pomieszczenia w domu
 • Gra z oprowadzaniem po domu i szukaniem wybranych pomieszczeń
 • Liczymy do 20!
 • Umiemy nazywać elementy ubioru
  “What is she/he wearing?“ “She/He is wearing a black shirt”
 • Przypominamy sobie piosenki, których uczyliśmy się w latach poprzednich

Piosenka o miesiącach

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Piosenka o literach alfabetu

A – B – C – D – E – F – G H – I – J – K – L
– M – N – O – P Q – R – S – T – U and V,
W – X – Y and Z Now I know my A – B – C’s
Next time won’t you sing with me?

Znamy już nazwy owoców i warzyw (przypomnienie w formie zabawy memory)