Wrzesień 2020r.

Tydzień I: Higiena ważna sprawa

 • kształtowanie nawyków w zakresie higieny osobistej,
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – współdziałanie z innymi,
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki,
 • uświadomienie dzieciom o potrzebie przestrzegania higieny osobistej,
 • zapoznanie i stosowanie metody 5 kroków, podczas mycia rąk.

Tydzień II: Nasze zdrowie

 • poznanie sposobów rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii i chorób,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych,
 • zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia,
 • kształtowanie u dzieci nawyku zdrowego odżywiania się,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności matematycznych.

Tydzień III: Zasady bezpieczeństwa a drodze

 • poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę i ich stosowanie,
 • rozróżnianie znaków drogowych ułatwiających bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy,
 • zapoznanie z figurą geometryczną prostokątem,
 • poznanie podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym,
 • rozróżnianie pojazdów specjalistycznych i poznanie ich znaczenia dla człowieka,
 • zapoznanie z numerami alarmowymi

Tydzień IV: Nadchodzi jesień

 • rozwijanie zdolności manualnych u dzieci,
 • rozpoznawanie drzew liściastych,
 • rozwijanie zapamiętywania słów i melodii piosenki,
 • kształtowanie poczucia rytmu, rytmizowanie,
 • poznanie grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • porównywanie liczebności zbiorów.

Wiersz

“Wiewiórka” autor: Bożena Forma

Wiewióreczko, wiewióreczko
ja orzeszka mam.
Zaraz chętnie wiewióreczko
orzeszka ci dam.
Wiewióreczko, wiewióreczko weź orzeszków sześć,
będziesz mogła w swojej dziupli
te orzeszki zjeść.

Piosenka

“112 – numer alarmowy”

Jedno połączenie
Czy się domyślicie?
Może uratować
Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy,
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy!

Październik 2020r.

Tydzień I: Poznajemy leśne zwierzęta

 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia 4,
 • poznanie jak zwierzęta zamieszkują polskie lasy,
 • rozbudzanie umiejętności obserwowania przyrody,
 • określenie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy,
 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania melodii i słów piosenek.

Tydzień II: Jesień w sadzie

 • poznanie wyglądu i nazw drzew owocowych,
 • zapoznanie z wyglądem i smakiem owoców z polskich sadów,
 • kształtowanie zdolności koncentracji podczas czytania tekstu literackiego,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwianie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech.

Tydzień III: Jesień w ogrodzie

 • poznanie nazw i smaku różnych warzyw,
 • rozróżnianie kolorów i kształtów warzyw,
 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania tekstu i melodii,
 • nauka stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie umiejętności opisywania przedmiotów,
 • poznawanie nowych zabaw ruchowo naśladowczych.

Tydzień IV: Moje ciało

 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • rozwijanie mowy i umiejętności odpowiadania na pytanie dotyczące utworu,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • wymienianie nazw wybranych części ciała,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenie reakcji na sygnały muzyczne,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Wiersz

“Przedszkolaki”

Teraz Wam się przedstawimy
My jesteśmy przedszkolaki.
Nigdzie więcej nie znajdziecie
Takiej fajnej, zgranej paczki.

Kiedy tata z mamą w pracy
Do przedszkola przychodzimy.
Tutaj zajęć jest bez liku
Tutaj świetnie się bawimy.

Są zabawki, kredki, farby
Panie z nami tańczą wkoło.
I śpiewamy razem wszyscy
Bo w przedszkolu jest wesoło.

Coś wam powiem w tajemnicy,
wielki sekret zdradzę wam.
Lubię chodzić do przedszkola,
cztery latka przecież mam.

Piosenka

“Idziemy do przedszkola”

1. Co dnia rano Aga, Ola,
kroczą żwawo do przedszkola.
W drzwiach już pani miła czeka,
zatem z wejściem nikt nie zwleka.

Ref: W naszej grupie jak w rodzinie,
wszystkim czas wesoło płynie.
Są zabawki, klocki, gry,
jeśli zechcesz – przyjdź i ty.

2. Płaszcze w szatni zostawione,
buty równo ustawione.
W salach wszyscy się zbierają
i wesoło rozmawiają.