INFORMACJA

Uprzejmie informujemy wszystkich rodziców, że przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie od 01.07. do 31.07.2020 r.

W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującym rygorem sanitarnym do grupy uczęszczać może 16, a za zgodą organu prowadzącego 18 dzieci. O przypisaniu dziecka do danej grupy decydują godziny pracy rodziców ( szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola ).

Zapisy trwają do piątku 26 .06.2020 r. o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.

Data dodania: 16.06.2020 przez adminstrator