INFORMACJE DLA RODZICÓW

Proszę Rodziców zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkola o wypełnienie, podpisanie i przesłanie zeskanowanego oświadczenia (załącznik) na adres:

przedszkolejezykcm@wp.pl

Jednocześnie informuję, że z uwagi na potrzebę dostosowania placówki do zaleceń służb sanitarnych w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu nie została jeszcze podjęta decyzja o terminie ewentualnego otwarcia przedszkola.

dyrektor Niepublicznego
Przedszkola Językowego

Data dodania: 5.05.2020 przez adminstrator