Spotkanie z pracownikiem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie

We wtorek 13.03.2018 r. odwiedziła nasze przedszkole Pani Małgosia – pracownik Częstochowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowania dla przedszkola za zbiórkę i dostarczenie karmy dla zwierząt.

Pogadanka prowadzona przez Panią Małgosię poruszała bardzo wiele ciekawych i pouczających wątków.

Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób zwierzęta trafiają do schroniska, jak należy opiekować się zwierzętami, dlaczego trzeba o nie dbać i je kochać. Poruszony został również temat bezpieczeństwa, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zwierząt. Dzieci z zaciekawieniem słuchały oraz zadawały pytania.

Na zakończenie spotkania Pani Małgosia wręczyła każdemu dziecku nakleję, kolorowankę oraz kalendarzyk jako nagrodę za bycie przyjacielem zwierząt.

Data dodania: 13.03.2018 przez adminstrator