NASZ PROGRAM

W naszym przedszkolu pracujemy z programem wydawnictwa MAC “Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” autorstwa Małgorzata Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Jest to program aktualizowany, w pełni odpowiadający obowiązującym przepisom ministerialnym.

Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka – we wszystkich możliwych jej formach – której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.

Data dodania: 4.11.2017 przez adminstrator