Ważne

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ponieważ planujemy 19.05.2020 roku otworzyć przedszkole przedstawiamy Państwu obowiązujące w czasie pandemii zasady przyjmowania dzieci.

Do przedszkola mogą być przyjęte tylko dzieci rodziców, którzy złożyli oświadczenie/wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną (wydrukowali, wypełnili, podpisali i dostarczyli je osobiście bądź przesłali zeskanowane na adres:  przedszkolejezykcm@wp.pl

Więcej informacji na stronie INFORMACJE DLA RODZICÓW

WYTYCZNE I PROCEDURY

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. POBIERZ

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. POBIERZ

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. POBIERZ

Szanowni rodzice

Proszę Rodziców zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkola o wypełnienie, podpisanie i przesłanie zeskanowanego oświadczenia (załącznik) na adres: przedszkolejezykcm@wp.pl

Jednocześnie informuję, że z uwagi na potrzebę dostosowania placówki do zaleceń służb sanitarnych w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu nie została jeszcze podjęta decyzja o terminie ewentualnego otwarcia przedszkola.

dyrektor Niepublicznego
Przedszkola Językowego

Polecamy