Październik 2021

I. Poznajemy nazwy zabawek :

a doll
a ball
a car
blocks
a ship
a teddy bear

Two little dogs
Thought of crossing the river,
But how will they do it?
Maybe they should build a
Bridge, yes that will do!
But they only got two planks of wood.

As they were crossing river
The bridge they’ve built broke
And when they fell down
They landed in a boat
And in that boat they found
Two paddles they can use to row.

As they were rowing down
A calm and peaceful river
The day has gone by
It’s almost time for dinner
But the stars were shining bright
Inviting them to stay all night.

The day came to an end
And as they went to sleep
They saw it all again
In their colourful dreams
And when next day comes in
New adventures will begin.

 • Zabawa ruchowa “Baby shark”
 • Opowiadamy bajkę “The Prince and the Toymaker”  przy pomocy  wizualnych

 • Shop game – gra powtórzeniowa utrwalająca słownictwo dotyczące zabawek

Can I have a doll/ship/teddy bear/car/ball…?

Wrzesień 2021

● Powtarzamy części ciała oraz liczmy uczymy się konstrukcji:


It has got one eye.
It has got four teeth.
I has got six hands.
It hasn’t got any legs.

● Uczymy się wierszyka o potworze:


I’ve got four eyes and a big blue nose
eight green ears and sixteen toes
I’ve got a big mouth and a scary voice
My favourite food is stamps and toys.

Uczymy się śpiewać i odgrywać scenę z podziałem na role do piosenki : “Five little monsters are jumping on the bed”

Uczymy się wykonywać polecenia z rymowanką : “Monster,monster”:


Monster, monster turn around,
Monster, monster touch the ground…

Utrwalamy polecenia i słownictwo grając w grę Simon says:
np. Simon says touch your toes. Simon says stomp your feet.

-Gramy w grę Who am I?

Zasady gry: jedno dziecko ma umieszczoną kartę z postacią na czole w taki sposób by nie widziało co na niej jest.
Reszta dzieci mówi zdania: np. It has got two heads.
Na podstawie tych zdań dziecko wybiera odpowiednią postać z kart
na dywanie.
Decribe your monster. Każdy próbuje opisać wylosowaną postać.

Prosimy rodziców o wspólne z dzieckiem śpiewanie i utrwalanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=kJsQpFX5uM4https://www.youtube.com/watch?v=kJsQpFX5uM4

Maj 2021

Week 1/2

 • Welcome to my house
  słówka bedroom ,bathroom, kitchen, attic etc.
 • What’s the weather like today ? 
  „It’s sunny!”
  „It’s cloudy” etc.
 • Nakarm Boo ! – He’s hungry !
 • Członkowie rodziny :

 • Zabawa z Magic Box
 • My parents (story time)
 • Gra memory z nowymi słówkami – Family
 • Piosenki:
  „The Octopus Song”
  ,,This Is My Family”

I love my mom
I love my dad
We are so happy
It is my family
I love my grandma
I love my grandpa
We are so happy
It is my family
And we have fun!

Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Nowe aktywności – „look around ”, come over, let’s push” etc.
 • Shark – zabawa ruchowa
 • Let’s go fishing! – zabawa – łowienie słówek – ” family”

Mother Day !

Piosenka

Mother’s Day
Mother’s Day
Happy Mother’s Day
Here’s a gift I’ll give to you onThis Mothers Day.

I’ll clean my room,
I’ll make my bed,
I’ll put my toys away.
I’ll be good just for you on this mother’s day.

Kwiecień 2021

Week 1/2

 • Weather (opisywanie pogody)

słówka sunny, windy, stormy
„It’s snowee!”   
„It’s sunny!”
„It’s cloudy!” etc.

 • Zabawa w kolorowe krzesła – utrwalenie kolorów
 • Let’s go for a trip!
 • „Let’s swim” „Let’s fly” „Let’s play” „Let’s walk”
 • Zabawa z Magic Box
 • Nasza lubiona zabawka
  car, mappet, teddy bear etc.
 • Gra memory z nowymi słówkami – Toys
 • Piosenki:
  „The Octopus Song”
  “My toys”
  “Number song 1-20”


Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Nowe aktywności – „climb ”, look up, look down” etc.
 • Shark – zabawa ruchowa
 • Let’s go fishing! – zabawa – łowienie zabawek
 • Let’s feed Boo ! He is really hungry !

Piosenka:

My teddy bear has two eyes
Two eyes, two eyes
My teddy bear has two eyes
I love my teddy bear
My teddy bear has one nose
One nose, one nose
My teddy bear has one nose
I love my teddy bear
My teddy bear has two ears
Two ears, two ears
My teddy bear has two ears
I love my teddy bear

Piosenka:

„The sharks in the ocean go chomp, chomp, chomp Chomp, chomp, chomp, Chomp, chomp, chomp The sharks in the ocean go chomp, chomp, chomp All day long… The turtles on the ocean go snap, snap, snap, Snap, snap, snap, Snap, snap, snap. The turtles in the ocean go snap, snap, snap. All day long… The crabs in the ocean go click, click, click, Click, click, click, Click, click, click, The crabs in the ocean go click, click, click,, All day long”

Marzec 2021

WIOSNA

Week 1/2

 • Weather przypomienie (opisywanie pogody)
  słówka sunny,windy,stormy – „It’s sunny today!” „It’s sunny!” „It’s cloudy!” etc.
 • Zabawa w kolorowe krzesła – utrwalenie kolorów
 • SPORT !
  football, tennis, skiis etc – I like playing football etc.
 • Zabawa z Magic Box- sports
 • On, in, under, next to etc.
  „Where is my ball ? ” – „it’s under the chair”
 • Gra memory z nowymi słówkami – „sport”

Piosenka

„Sports song”

Do you like playing sports? Yes, I do. Can you kick and hit? Can you bounce and catch? Do you like playing sports? Yes, I do. Do you like soccer? Yes, I do. Can you kick a ball? Do you like soccer? Yes, I do. Do you like basketball? Yes, I do. Can you bounce a ball? Do you like basketball? Yes, I do. Do you like tennis? Yes, I do. Can you hit a ball? Do you like tennis? Yes, I do.

Week 3/4

 • Zabawa z balonami/piłeczkami – utrwalamy kolory
 • Nowe aktywności – „climb ”, „run”, “touch the sky” etc.
 • Listen and point – zabawa ruchowa (sport)

Piosenka

„3 little monkeys”

5 Little Monkeys Jumping on the bed Lyrics : Five little monkeys jumping on the bed, One fell off and bumped his head, So Momma called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head So Momma called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed!

 • Who’s missing? – kogo brakuje?
 • Teacher is hungry ! – kolory
 • Story time ! – sports planet

Luty 2021

Week 1/2

 • Weather przypomienie (opisywanie pogody)
  słówka sunny,windy,stormy – „It’s snowee!”
 • Zabawa w kolorowe krzesła – utrwalenie kolorów
 • Let’s go for a trip (our house)!
  „it’s a bedroom – it’s a bathroom – it’s a kitchen” etc.
 • Zabawa z Magic Box- our house
 • On, in, under, next to etc
  „Where is my ball ? ” – „it’s on the chair”
 • Gra memory z nowymi słówkami – „House”

Piosenka

„In Front Of, Behind, Between”


In front of, behind, between. x5
Where’s the dog? In front of the house. Where’s the duck? Behind the fence.

Where’s the mouse? Between the trees. In front of, behind, between. Where’s the frog?
In front of the shoe. Where’s the goat? Behind the truck.
Where’s the ant? Between the rocks.

Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Nowe aktywności – „touch your nose ”, touch the sky” etc.
 • Listen and point – zabawa ruchowa

Piosenka

I’m going, going, going to the bedroom I’m going,
going, going to the bedroom I’m in the bedroom,
where’s Bell’s jump rope I’m in the bedroom, where’s
Bell’s jump rope (repeat with hopping/living room,
running/bathroom, and jumping/dining room)

 • Who’s missing? – kogo brakuje?
 • Teacher is hungry! – kolory
 • Story time! – Welcome to my house

Styczeń 2021

Week 1/2

 • Weather (opisywanie pogody)
  słówka sunny, windy, stormy – „It’s snowee!”
 • Zabawa w kolorowe krzesła – utrwalenie kolorów
 • Let’s go for a trip!
  „Let’s swim ” „Let’s fly ” „Let’s play ” „Let’s walk”
 • Zabawa z Magic Box
 • Nasze ulubione zwierzątko
 • Bird, Lion, Tiger, Dog, Cat etc
 • Gra memory z nowymi słówkami – Animals

Piosenka

„The Octopus Song”

Hi, I’m an octopus! I like to swim! Octopus, octopus. Swim, swim octopus. Octopus, octopus. Swim, swim octopus. Swim up. Swim down. Swim forward. Turn around. Swim up. Swim down. Swim forward. Turn around. Octopus, octopus. Swim, swim octopus. Octopus, octopus. Swim, swim octopus. See you later!

Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Nowe aktywności – „touch your nose ”, touch the sky” etc.
 • Shark – zabawa ruchowa
 • Let’s go fishing!
 • Feed a shark

Piosenka

Down in the deep blue sea. Down in the deep blue sea. Down in the deep blue sea. Come and take a dive with me. We’ll see a swimming fish. We’ll see a swimming fish. We’ll see a swimming fish. Come and take a dive with me

Piosenka

The sharks in the ocean go chomp, chomp, chomp Chomp, chomp, chomp, Chomp, chomp, chomp The sharks in the ocean go chomp, chomp, chomp All day long… The turtles on the ocean go snap, snap, snap, Snap, snap, snap, Snap, snap, snap. The turtles in the ocean go snap, snap, snap. All day long… The crabs in the ocean go click, click, click, Click, click, click, Click, click, click, The crabs in the ocean go click, click, click,, All day long

Grudzień 2020 – Angielski

Week 1/2

 • Weather (opisywanie pogody)
 • nowe słówka sunny,windy,stormy – „It’s snowee!”
  „It’s sunny!” „It’s cloudy!” etc.
 • Zabawa w kolorowe krzesła – utrwalenie kolorów
 • Let’s go for a trip! „Let’s swim ” „Let’s fly ” „Let’s play ” „Let’s walk”
 • Zabawa z Magic Box
 • Santa Claus / Christimas Time
  Santa Stories / Where is Santa ?
  „Let’s look – Where is he ?!
 • Gra memory z nowymi słówkami świątecznymi

Piosenki:

„Santa Claus is comming to town …”

You better watch out You better not cry
Better not pout I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
He’s making a list
And checking it twice Gonna find out Who’s naughty and nice –
Santa Claus is coming to town

„Santa, Santa Where are you ?”

Santa, Santa, where are you? Santa, Santa, where are you? Are you under the tree? Are you in your sleigh? Are you on the rooftop? Santa, where are you? Look. Look. Over there. Look. Look. Over where? Look. Look. Over there! Santa, is that you? No, it’s Daddy

Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Nowe aktywności – „touch the sky ”,touch the ground” etc.
 • Christmas Stories
 • New Christmas Flash Cards !
 • Dreams and Hopes

Piosenka

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Hey, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Utrwalanie wszystkich nowych słówek dzięki zabawie z Magic Box

Listopad 2020 – Angielski

Week 1/2

 • Weather (opisywanie pogody) – nowe słówka stormy, snowing, warm, cold etc.
 • Zabawa w kolorowe krzesła – utrwalenie kolorów
 • Emocje – happy, sad, angry, sleepy etc.
 • Zabawa z Magic Box – Let’s try and take it out
 • Liczymy do 15!
 • Zwierzątka, które możemy zobaczyć w zoo
 • Gra memory z nowymi słówkami

Piosenki:

„If you’re happy and u know it …”

If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re angry and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it
And you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your hand (…)

„The sun comes up”

I wonder, maybe they’d never find me
I’ve been waitin’ such a long, long, long time to feel it
Swallowed by the waters around me
Though I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it, woah
(…)

Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Nowe zwierzątka
 • Przypominamy nazwy owoców i warzyw – carrot, tomato, banana, orange, apple, potatoe etc.
 • Dodajemy nowe słówka dotyczące jedzenia – ham, cheese, pizza, burgers, fish and chips etc.
 • Dzieci opowiadają o swoich ulubionych potrawach
  – I like apples
  – I like pizza etc.
 • Utrwalanie wszystkich nowych słówek dzięki zabawie z Magic Box

Wrzesień i październik 2020 – Angielski

Week 1/2

 • Zapoznanie z bohaterami kursu – wprowadzenie nazw przedmiotów z najbliższego otoczenia dzieci tj. backpack, book, stickers, crayons, table, chair etc.
 • Zabawa z Magic Box – Let’s try and take it out
 • Uczymy się kolorów, liczymy do 10!
 • Rozmawiamy o naszych rodzinach, nowe słówka – Mommy, Daddy, Grandma, Grandpa etc.
 • Dzieci wskazują na obrazki z członkami rodziny

Piosenka “Baby Shark”

„Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let’s go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo…”

Week 3/4

 • Zabawa z balonami – utrwalamy kolory
 • Zabawa z obrazkami pokazującymi członków rodziny
 • Uczymy się nazw owoców i warzyw – carrot, tomato, banana, orange, apple, potatoe etc.
 • Dzieci opowiadają o swoich ulubionych potrawach
  I like carrots.
  I like bananas etc.
 • Utrwalanie wszystkich nowych słówek dzięki zabawie z Magic Box