Dzień Papieski w przedszkolu, 22 października 2021 r.

Dnia 22 października 2021r. – odbył się w  przedszkolu Dzień Papieski. Przebiegał on pod hasłem „Nie lękajcie się!”. Dziękowaliśmy Panu Bogu śpiewem i modlitwą za dar życia oraz powołanie Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Dzień Papieski był poprzedzony katechezami  przeprowadzonymi w poszczególnych grupach, na których przypomniana została postać św. Jana Pawła II Papieża. Podczas tygodnia papieskiego dzieci wykonały piękne tematyczne prace plastyczne, które zostały  umieszczone na  tablicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II.

Data dodania: 22.10.2021 przez Siostra Admin