Czwartek 30.05.2019 r. – warsztaty z podstaw kodowania

Dzieci wszystkich grup uczestniczyły w warsztatach kodowania.

W formie zabawy poznawały elementarne zasady „wydawania rozkazów” robotom.

Były bardzo zainteresowane działaniem, starały się dokładnie wykonywać polecenia instruktorów, bo chciały by roboty ich „słuchały”.

Zajęcia są bardzo interesujące, rozwijające ciekawość, myślenie, precyzję, spostrzegawczość i cierpliwość u dzieci.

Począwszy od nowego roku szkolnego zajęcia z kodowania będą uwzględnione w programie przedszkola.

Data dodania: 30.05.2019 przez adminstrator