Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny rozpoczynamy uczestnictwem we Mszy świętej, którą celebrował Ks. Bp Antoni Długosz. Dzieci pięknie i bardzo aktywnie w niej uczestniczyły; wywiązał się spontaniczny dialog między nimi, a Ks. Biskupem, który przy pomocy ilustracji w sposób bardzo prosty rozwinął myśli ewangeliczne. We wspólnej modlitwie, prosiliśmy dobrego Boga o błogosławieństwo dla całej społeczności przedszkola oraz dla rodzin naszych dzieci i pracowników.

Data dodania: 15.09.2017 przez adminstrator